Article 4316

Title of the article

CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

Authors

Romanovskaya Olga Valentinovna, Doctor of juridical sciences, professor, head of sub-department of state and legal disciplines, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), vlad93@sura.ru

Index UDK

342.97

DOI

10.21685/2072-3016-2016-3-4

Abstract

Background. Adopted on July 13, 2015 the Federal Law № 224-FZ “On public-private partnership, municipal-private partnership in the Russian Federation and the Introduction of Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” came into force on January 1, 2016. Earlier, at the level of subjects of the Russian Federation there were adopted a series of laws regulating relations in the sphere of public-private partnership. The purpose of the study is to define basic characteristics of the public-private partnership in the constitutional law, to analyze the concept and to identify its characteristics taking into account its fixation in the laws of subjects of the Russian Federation.
Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the analysis of the existing legislation, defining a system of public-private partnership. The method of analysis of normative and legal regulation and the comparative legal method were used as research methods.
Results. The author distinguished forms of influence of the public-private partnership on the constitutional principles of state power organization.
Conclusions. The public-private partnership is a kind of civil contract. The pre¬sence of the powerful element does not make the private partner a holder of public authority, does not indicate delegation of state power to non-governmental organizations.

Key words

public-private partnership, government, delegation, administrative contract

Download PDF
References

1. Romanovskiy G. B., Romanovskaya O. V. Ispolnitel'naya vlast' v sub"ektakh Rossiyskoy Federatsii. Kommentarii zakonodatel'stva i sudebnoy praktiki: monogr. [Executive authority in subjects of the Russian Federation. Comments to the legislation and court practice: monograph]. Penza: Informatsionno-izdatel'skiy tsentr PenzGU, 2007, 260 p.
2. Belitskaya A. V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: ponyatie, soderzhanie, pravovoe regulirovanie: avtoref. dis. kand. yurid. nauk: 12.00.03 [Public-private partnership: the notion, content, legal regulation: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of juridical sciences]. Moscow, 2011, 24 p.
3. Gosudarstvennaya vlast' v sub"ektakh Rossiyskoy Federatsii: ponyatie, organizatsiya, printsipy [The state authority in subjects of the Russian Federation: the notion, organization, principles]. Ed. by G. B. Romanovskiy. Moscow: Yurlitinform, 2016, 288 p.
4. Istomin V. G. Konkurentnoe pravo [Competition law]. 2016, no. 2, pp. 44–48.
5. Gubanov I. A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v realizatsii funktsiy rossiyskogo gosudarstva: voprosy teorii i praktiki: avtoref. dis. kand. yurid. nauk: 12.00.01 [Public-private partnership in realization of functions of the Russian State: theoretical and practical problems: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of juridical sciences]. Saint-Petersburg, 2010, 27 p.
6. Vydrin I. V. Sovremennoe pravo [Contemporary law]. 2015, no. 8, pp. 5–16.
7. Prakticheskoe rukovodstvo po voprosam effektivnogo upravleniya v sfere gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Practical guidelines to efficient management in the field of public-private partnership]. New York; Zheneva, 2008, 128 p.
8. Shishkov B. E. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii [Property relations in the Russian Federation]. 2015, no. 12, pp. 88–97.
9. Nikolaev V. P. Pravo v Vooruzhennykh Silakh [The Law in Armed Forces]. 2015, no. 8, pp. 91–95.
10. Bill' M. V. Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal [Russian Juridical Journal]. 2014, no. 6, pp. 27–34.
11. Rodin A. A. Vzaimodeystvie mezhdunarodnogo i vnutrigosudarstvennogo prava v pravovom regulirovanii gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: avtoref. dis. kand. yurid. nauk: 12.00.10 [Interaction of international and domestic law in legal regulation of public-private partnership: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of juridical sciences]. Moscow, 2010, 20 p.
12. Rusakov V. I. Pravovoy rezhim investitsiy, ob"edinyaemykh uchastnikami gosudarst¬venno-chastnogo partnerstva: avtoref. dis. kand. yurid. nauk: 12.00.03 [The legal status of investments joined by participants of public-private partnership: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of juridical sciences]. Saint-Petersburg, 2014, 31 p.
13. Makarevich K. A. Finansovo-pravovoe regulirovanie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis. kand. yurid. nauk: 12.00.04 [Financial and legal regulation of public-private partnership in the Russian Federation: author’s
abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of juridical sciences]. Moscow, 2013, 28 p
14. Lukina A. N. Administrativno-pravovoe regulirovanie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossii: avtoref. dis. kand. yurid. nauk: 12.00.14 [Administrative and legal regulation of public-private partnership in Russia: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of juridical sciences]. Moscow, 2016.
15. Saidov Z. A. Rossiyskaya yustitsiya [Russian Justice]. 2015, no. 9, pp. 46–51.
16. Kachkin D. V., Repin R. R. Zakon [The Law]. 2015, no. 10, pp. 147–156.
17. Samolovov D. A. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii [Proerty relations in the Russian Federation]. 2015, no. 8, pp. 21–30.
18. Belov S. A., Gritsenko E. V., Zhmulina D. A. et al. Publichno-chastnoe partnerstvo v Rossii i zarubezhnykh stranakh: pravovye aspekty [Public-private partnership in Russia and foreign countries: legal aspects]. Moscow: Infotropik Media, 2015, 528 p.
19. Kilinkarov V. V. Yurist [The lawyer]. 2015, no. 7, pp. 15–21.

 

Дата создания: 17.03.2017 12:29
Дата обновления: 17.03.2017 13:12